CO2 reductie

Het beperken van het energieverbruik en de uitstoot van CO2 staat hoog op de agenda van zowel overheid als bedrijfsleven. Vreeswijk Groen probeert via de manier van werken de uitstoot van CO2 te beperken. De maatregelen die hiervoor worden genomen zijn vastgelegd in het energiemanagement actieplan. Dit plan is, evenals de immissie inventaris via onderstaande link te downloaden.

Mocht u ideeën of suggesties hebben over onze CO2 reductie neem contact op met projecten@vreeswijkgroen.nl

Via de volgende link kan de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen en Aanbesteden worden bezocht: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Vreeswijk_Groen