Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2010 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de zogenaamde OESO-richtlijnen gepubliceerd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijnen zijn in ISO 26000 samengevat in de zeven MVO-principes en de zeven MVO-kernthema’s.

De MVO-principes zijn:
– Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
– Transparantie
– Ethisch gedrag
– Respect voor stakeholderbelangen
– Respect voor wet- en regelgeving
– Respect voor internationale gedragsnormen
– Respect voor mensenrechten

De kernthema’s zijn:
– Bestuur van de organisatie
– Mensenrechten
– Arbeidsomstandigheden
– Milieu
– Eerlijk zakendoen
– Consumentenaangelegenheden
– Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Voor Vreeswijk Groen houdt dit in dat wij bij onze werkzaamheden altijd stilstaan bij de omgeving in de breedste zin van het woord. Wij houden dus altijd rekening met de belangen van opdrachtgevers, omwonenden, milieu en ook onze eigen medewerkers. Wij geloven in eerlijkheid en openheid over elk facet van onze bedrijfsvoering.